Veskony racing Сервиз за автомобилни газови уредби, монтаж на газови инжекциони

Често задавани въпроси

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА L.P.G. КАТО АЛТЕРНАТИВНО ГОРИВО ПРИ БЕНЗИНОВИТЕ АВТОМОБИЛИ?
L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) e гориво с основни компоненти пропан и бутан, което при нормални температура и налягане
е в газообразно състояние, а при повишено налягане - в течно състояние.

1. Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите. В следствие на това не разрежда маслото. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава живота на двигателя.
2. L.P.G. лесно се смесва с въздуха.
3. L.P.G. равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо.
4. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи.
5. Високото октаново число на L.P.G. (103 - 105) практически изключва появата на изключително вредните за двигателя детонации.
6. Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда.
7. L.P.G. не съдържа олово, което поврежда катализатора на автомобила и ламбда сондата.
8. Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.
9. Отлична безопасност (надвишава тази на бензиновата горивна система).
10. Висока надежност.
11. Двойна горивна система.
12. Ниски експлотационни разходи.
13. Ниски сметки за гориво.
14. АГУ на пропан бутан реализира до 50% икономия спрямо работата на двигателя на бензин. Така не след дълго се изплащат първоначалните инвестиции, а вие спестявате пари от всеки изминат километър.

КАКВИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА L.P.G?

1. Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила.
2. Зареждането с гориво отнема повече време.
3. Първоначална инвестиция за вграждане на АГУ.
4. Монтажа отнема време.

Какво е OBD?

OBD е автомобилен термин. Означава бордова самодиагностика/само за автомобили с OBD протоколи на свързване/ и докладване за неизправност на автомобила посредством индикатор/лампа с определен символ. Системата за БД дават на техника достъп до състоянието на всички подсистеми и модули в превозното средсво. Размерът на диагностичната информация през годините се увеличава. Първите модели автомобили с БД само индикират проблем с лампа на арматурното табло, ако е бил засечен такъв, но няма да предоставят подробна информация за него. Съвременните приложения за БД използват стандартизиран цифров комуникационен порт за предоставяне на данни в реално време, в допълнение към стандартизирана серия от диагностични кодове за неизправности, или DTCs, които позволяват да се идентифицират бързо.

  • partners: stargas, lovato, landirenzo, polaris, simgas, beru, knecht, flashlube, jlm, msm, kolos, valtek, matrix, rail, omb, tomasetto