Veskony racing Сервиз за автомобилни газови уредби, монтаж на газови инжекциони

Запалителни системи при автомобили работещи с пропан-бутан

LPG и неговите характеристики.

Пропан (C3H8)-бутан (C4H10) представлява смес от леки въглеводороди.
Извлича се от находища на петрол и природен газ.
 • • Имат ниски температури на кипене: -45 °C за пропана и 0 °C за бутана.
 • • При увеличение на налягането или намаление на температурата, се втечнява.
 • • Пренася се течно, а се използва като газ.
 • • Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси и фини частици, превръщат го в чист източник на енергия.

Основното предимство на пропан-бутана като гориво е неговото сравнително благоприятно ниво на операционни разходи:

Средният диапазон на консумация на превозно средство заредено с 20 л. гориво е:
- Изминати приблизително 240 км. за автомобил използващ бензин.
- Изминати приблизително 200 км. за автомобил използващ газ.

Въпреки това, използването на LPG често включва проблеми - нещо, с което специалистите също се сблъскват всеки ден. Основните причини сa неподходящи части за АГУ, които се предлагат и които често не са подходящ и за съответните двигатели. Проблемите са причинени от по-високата температурна разлика, която се генерира по време на горенето на пропан бутана, в резултат на което запалителните свещи и клапани са подложени на значително по-високи натоварвания, отколкото в работен режим с бензин.

Видове газ

Има два вида газ, които могат да бъдат използвани за превозни средства.
Двата вида газове не могат да се смесват. За да се предотврати неправилно зареждане с гориво, помпите за зареждане на двата вида газ са оборудвана с различни накрайници за зареждане.

Изгарянето на двете вида газ произвежда повече топлина, отколкото е в случаите с бензин. Температурата на изхода при клапана например е приблизително 800 ° C за работа бензин и около 1000 ° С за работа на газ. Колкото по-висока е температурната амплитуда толкова са по-високи натоварванията на запалителните свещи и клапани.

Втечнен нефтен газ (LPG)
Втечненият нефтен газ е пропан-бутан смес, остатъчен продукт, генериран при рафинирането на суровия петрол. 1л. от него съответства на 1 л бензин. Той разполага с приблизително 115 октана и се съхранява при около 8 бара (това води до втечняване в компресирано състояние). Той има ползи както за околната среда така и финансови -оперативните разходи за газ, са само половината от тази за бензин.

Октановото число е мярка за детонационната устойчивост на автомобилните бензини. Октановото число е условна единица и показва каква склонност към детонация има изпитваният образец сравнен със склонностите към детонация на приети еталони.

  Пропана и бутана имат различни характеристики:
 • Пропан (C3H8)    температура на запалване: 470 ° C
 • Бутан (C4H10)    температура на запалване: 365 ° C
 • За сравнение: Бензин (нормален среден клас) има температура на възпламеняване приблизително 300 ° С.

Съгласно DIN EN 589, горивата LPG трябва да имат топлинен измервател и за налягане от 150 кРа при всички климатични условия. За да изпълни това изискване, процентът на пропан отчетен при "работа под налягане"трябва да бъде намален през летния сезон от април до септември, и трябва да бъде увеличен през зимния сезон от октомври до март. Съотношението на сместа трябва да се 40:60 пропан / бутан през лятото и 60:40 пропан / бутан през зимата.

Пропан    Сезон Лято Тип газ / LPG A (oт април до септември) 40 %
Бутан     Сезон Лято Тип газ / LPG B (oт април до септември) 60 %

Пропан    Сезон Зима Тип газ / LPG A (oт април до септември) 60 %
Бутан     Сезон Зима Тип газ / LPG B (oт април до септември) 40 %

Задвижвани с газ превозни средства

LPG група превозни средства
Съществуват две системи за превозни средства на пазара:

Моно валентна:
Превозното средство се захранва единствено с газ. Двигателят на автомобил с бензинов резервоар с по-малко от 15 литра вместимост (аварийно резервоар) е също окачествен като моновалентен. Би валентна:
Тези средства могат да бъдат управлявани както с газ така и с бензин. Те дори е възможно да преминават от газ на бензин (и обратното) по време на шофиране. Това увеличава целия обхват на тази група превозни средства.

! Важно !

 • За да се осигури още по-добро качество при работа с двата типа горива, на всеки 2000 км. изминати на газ, трябва да се мине в експлоатация на бензин и най-малко сто и петдесет км. да се движи на бензин. През това време се разлагат отлаганията от газта по системата.

Съвети за газ сервизи/ Работилници

Избор на Свещи за превозни средства конвертирани впоследствие на газ (LPG)

Производителите на газ комплекти за преобразуване обикновено може да не предоставят никаква обвързваща информация за избор на свещити, тъй като те не знаят в какви двигатели ще бъдат монтирани. Това е мястото, където работилницата/сервиза идва на помощ.
Следните точки трябва да се отбележат, за да се осигури, доколкото е възможно безпроблемна експлоатация на превозни средства, които са били конвертирани с LPG система:

Решаващо: ВИСОКИ ТОПЛИННИ НИВА!

Температурата на горене в експлоатация при LPG е с приблизително с 200 ° С по-висока, отколкото при работа на бензин. Освен това, горивата LPG се предлагат с различни съотношения на сместа - също в зависимост от сезона на годината. Променя се съответно изискването за достъп на въздух: Зимата газ изисква по-малко въздух за горене. Следователно, увеличението на стойността на кислорода, води до мудна работата на двигателя и температурата на отработените газове се увеличава.
Резултатът:
Двигателя прегрява и изгаря електродите на запалителната свещ и изпускателните клапани.


Затова ви препоръчваме използването на свещи с топлинно число, която е с една степен по-нискo. Например, ако една свещ с топлинно число 7, която е била инсталирана, трябва да бъде заменена със същата свещ с топлинно число 6.

Типични повреди в следствие на свръх загряване на запалителната свещ


(Типични повреди в следствие на експлоатация на LPG: свръх загряване на запалителната свещ, което е заради значително повече топлина, която се генерира в LPG работен режим.)
Съвет: Използвайте свещ с топлинно число, което е с 1 по-ниско от оригиналната свещ.


ПРАВИЛНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЕЛЕКТРОДИТЕ

В таблицата са свещите за работа на бензин - в ляво и запалителните свещи за работа на газ - от дясно.

Работещи на бензин                Работещи на газ (LPG)

Топлинно число 8 Брой полюси Топлинно число 7 Брой полюси междуелектродно разстояние
14 F-8 DU  Z 71
14 F-8 DU4  Z 100
14 F-8 DUO  Z 5
14 F-8 DUR  Z 227
14 F-8 LDUSR  Z 101
14 F-8 LUR   Z 4
14 FG-8 DTU  Z 128
14 FGH-8 DPURX2  Z 122
14 FGH-8 DTUR  Z 126
14 FGH-8 DTURXO  Z 121
14 FGR-8 CTU  Z 204
14 FGR-8 DQU7  Z 190
14 FGR-8 KQU  Z 173
14 FR-8 DPU2  Z 238
14 FR-8 DU  Z 72
14 FR-8 DUX  Z 73
14 FR-8 HU  Z 152
14 FR-8 KU  Z 153
14 FR-8 KUO  Z 154
14 FR-8 LDU0X4  Z 74
14 FR-8 LDU3  Z 208
14 FR-8 LPU0  Z 229
14 FR-8 LU2  Z 203
14 FR-8 MPUX02  Z 219
14 FR-8 MU2  Z 183
14 GH-8 DTUR  Z 92
14 GH-8 DTURX  Z 93
14 GR-8 DTU  Z 94
14 K-8 DU  Z 6
14 K-8 DUO  Z 7
14 KG-8 DTU  Z 207
14 KR-8 DPUOV  Z 148
14 R-8 DU  Z 8
14 R-8 DU4  Z 119
14 R-8 DUX  Z 9
14-8 AU   68
14-8 BU  Z 118
14-8 DTU  Z 2
14-8 DU  Z 1
14-8 DUO  Z 69/70
1
1
1
1
2
1
3
1
3
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 LUX  Z 158
14 FR-7 LUX  Z 158
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FGR-7 CTU  Z 60
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FGR-7 KQU  Z 172
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 HUX  Z 225
14 FR-7 KPU  Z 151
14 FR-7 KPU  Z 151
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 LUX  Z 158
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 LUX  Z 158
14 FR-7 MU2  Z 184
14 FR-7 MU2  Z 184
14 R-7 DU  Z 20
14 R-7 DU  Z 20
14 R-7 DU  Z 20
14 K-7 DU  Z 17
14 K-7 DU  Z 17
14 K-7 DU  Z 17
14 KR-7DU  Z 95
14 R-7 DU  Z 20
14 R-7 DU  Z 20
14 R-7 DU  Z 20
14 -7 AU  Z 57
14 -7 BU  Z 10
14-7 DU  Z 11
14-7 DU  Z 11
14-7 DU  Z 11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.7
0.7
0.7
0.7
1.1
1.1
0.7
0.7
0.7
0.7
1.2
0.7
0.7 + 0.9 *
0.7
0.7
0.7
1.1
0.8
0.8
0.7
1.1
0.7
1.1
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8

Ако е необходимо да се регулира хлабината между електродите.

Работещи на бензин                Работещи на газ (LPG)

Топлинно число 7 Брой полюси Топлинно число 6 Брой полюси междуелектродно разстояние
14 F-7 DPUR02  Z 188
14 F-7 DPUR2  Z 232
14 F-7 DPURX2  Z 171
14 F-7 DU  ;Z 63
14 F-7 DUO  Z 64
14 F-7 DUOR  Z 13
14 F-7 LDUR4  Z 14
14 FGH-7 DTURX  Z 90
14 FGH-7 DTURXO  Z 120
14 FGR-7 KDU6  Z 213
14 FGR-7 KQU  Z 172
14 FR-7 DPU2  Z 206
14 FR-7 DPU3  Z 224
14 FR-7 DPUX02  Z 228
14 FR-7 DQUP7  Z 237
14 FR-7 DU  Z 15
14 FR-7 DU2  Z 193
14 FR-7 DUX  Z 16
14 FR-7 KDU  Z 123
14 FR-7 KPU  Z 151
14 FR-7 KPUV  Z 150
14 FR-7 KPUX  Z 149
14 FR-7 LDU  Z 98
14 FR-7 LUX  Z 158
14 FR-7 MU2  Z 184
14 GH-7 DTUR  Z 91
14 K-7 DU  Z 17
14 K-7 DUO  Z 18
14 KGR-7 KQU  Z 127
14 KR-7 DU  Z 95
14 KR-7 DUX  Z 67
14 R-7 DU  Z 20
14 R-7 DUX  Z 21
14-7 BU  Z 10
14-7 DTU  Z 12
14-7 DU  Z 11
14-7 DUO  Z 61
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
4
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
1
3
1
1
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 FR-6 LDU    Z 116
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 FGR-6 KQU    Z 129
14 FGR-6 KQU    Z 129
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 F-6 DPUR2    Z 170
14 FGR-6 KQU    Z 129
14 FGR-6 KQU    Z 129
14 FGR-6 KQU    Z 129
14 FGR-6 KQU    Z 129
14 FR-6 LDU    Z 116
14 FR-6 LDU    Z 116
14 FR-6 MPU2    Z 226
14 R-6 DU    Z 27
14 K-6 DU    Z 25
14 K-6 DU    Z 25
14 KGR-6 KQU    Z 144
14 KR-6 DU    Z 26
14 KR-6 DU    Z 26
14 R-6 DU    Z 27
14 R-6 DU    Z 27
14-6 BU    Z 48
14-6 DU    Z 22
14-6 DU    Z 22
14-6 DU    Z 22
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7 + 0.9 *
0.7 + 0.9 *
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7 + 0.9 *
0.7 + 0.9 *
0.7 + 0.9 *
0.7 + 0.9 *
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7 + 0.9 *
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7

Работещи на бензин                Работещи на газ (LPG)

Топлинно число 6 Брой полюси Топлинно число 5 Брой полюси междуелектродно разстояние
14 F-7 DPUR02  Z 188
14 F-6 DTU   Z 52
14 F-6 DUO   Z 54
14 F-6 DUOR   Z 23
14 FGH-6 DTUR   Z 89
14 FR-6 DPUX   Z 159
14 FR-6 DPUX02  Z 221
14 FR-6 DU   Z 24
14 FR-6 DUW   Z 252
14 FR-6 DUX   Z 99
14 FR-6 LDU   Z 116
14 FR-6 LDU3   Z 194
14 FR-6 LDUW   Z 245
14 K-6 DU   Z 25
14 K-6 DUO   Z 56
14 R-6 DU   Z 27
14 R-6 DUX   Z 28
14-6 BU   Z 48
14-6 DPO   Z 104
14-6 DTU   Z 51
14-6 DU   Z 22

14 F-5 DU    Z 29
14 F-5 DU    Z 29
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 DU    Z 30
14 FR-5 LDU    Z 192
14 FR-5 LDU3   Z 198
14 FR-5 LDU    Z 192
14 K-5 DU    Z 31
14 K-5 DU    Z 31
14 R-5 DU    Z 47
14 R-5 DU    Z 47
14-5 BU    Z 41
14-5 DU    Z 42
14-5 DU    Z 42
14-5 DU    Z 42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
Veskony • Шупла при заварка на нова бутилка; Дефектирали запалителни свещи;
 • partners: stargas, lovato, landirenzo, polaris, simgas, beru, knecht, flashlube, jlm, msm, kolos, valtek, matrix, rail, omb, tomasetto